top of page

Mantelzorg

Dankzij onze mobiele zorgunits & woonunits kan u zo lang mogelijk thuis blijven wonen of in de vertrouwde omgeving van familie, vrienden of kennissen. Het garandeert ook de privacy van zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende. Onze units kunnen snel en efficiënt geplaatst worden in de tuin. Meestal is er ook geen vergunning nodig. Wij zorgen voor het transport en de installatie van de unit. Aangezien onze units op wielen staan, hebben we ook geen kraan nodig bij de installatie, op voorwaarde dat er voldoende plaats is. Wij komen graag bij u langs zodat wij een correcte inschatting kunnen maken van de situatie!

Quality time

Regelgeving zorgwonen Vlaanderen

Wat is zorgwonen?​

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren.

Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Voorwaarden zorgwoning?​

Uw woning is een zorgwoning als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

 1. Er wordt een kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd binnen of bij de bestaande hoofdzakelijk vergunde woning.

 2. Eigendom berust bij dezelfde eigenaar(s)

 3. Voor het huisvesten van:

  • Ofwel maximaal 2 personen, waarvan minstens 1 persoon 65 jaar of ouder is.​

  • Ofwel maximaal 2 personen, waarvan minstens 1 persoon hulpbehoevend is:

   • Een persoon met een handicap​

   • Een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroegere zorgverzekering)

   • Een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen

  • Ofwel de zorgverlener, indien de hulpbehoevende personen gehuisvest blijven in de hoofdwoning.

Wat zijn de voordelen van een mobiele zorgwoning?

 

 • Voorzien van alle comfort

 • Verhoogt de sociale contacten

 • Aanpasbaar aan uw noden en wensen

 • Eenvoudige regelgeving

 • Geen nadelige effect op sociale uitkeringen of sociale voordelen zoals studietoelagen, werkloosheidsuitkering,... 

 • Snelle levering & plaatsing

Vergunning nodig?

Voor een nieuwe, tijdelijke mobiele unit wordt de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

Landmeter op bouwplaats

Plaatsing

Binnen een straal van 30m van de hoofdwooneenheid op eigen perceel of aanpalend perceel.

Zijtuin: tot 3m van perceelsgrens

Achtertuin: tot 1m van perceelsgrens

Ontwerp zonder titel (1).png

Looptijd

Plaatsing is tijdelijk voor een maximale duur van 3 jaar per hoofdwooneenheid en kan met nog eens 3 jaar verlengd worden.

Measurement Services

Afmetingen

Maximale bruto vloeroppervlakte van 50m² en een maximale hoogte van 3,5m.

Ontwerp zonder titel (2).png

Verharding en ontbossing

Slechts strikt noodzakelijke verharding. 

Geen ontbossing, wijziging in reliëf of niet in overstromings- of ruimtelijk kwetsbaar gebied.​

Ontwerp zonder titel.png

Nutsvoorzieningen

Noodzakelijke nutsvoorzieningen aansluiten op de bestaande nutsvoorzieningen. Afvoer afvalwater aansluiten op waterafvoer van hoofdwooneenheid.

Ontwerp zonder titel (3).png

Beëindiging

Na het beëindigen van de zorgsituatie wordt de unit binnen 3 maanden verwijderd.

bottom of page